Terug naar de website

Disclaimer


Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Gephyra is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze informatie. Bepaalde verwijzingen zijn gebaseerd op informatie van derden waarover Gephyra geen controle heeft. Gephyra draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan.

Terug naar de website